Водата,структурата на Вселената и любовта

Много хора мислят, че науката е лишена от духовност. Но на тях просто им липсват очи за духовността на науката. Ако човек е обогатен духовно, философски, има добро въображение, то той може да намери философия и духовност навсякъде. Докато четем за водата, например, че тя е голямо в голямо количество във всеки жив организъм, че

Хомо разказвачът; Хомо Клюкарят

Ако се стремим всичко да бъде за децата, за новото, за предстоящото- за бъдещето на човечеството, отключваме огромната сила и потенциал в себе си. Разказването на истории -“Хомо разказвачът” или “Хомо клюкарят” – е една от важните сили на еволюцията.  В споделянето се крие скритата истина. В споделянето се разкрива еднаквостта ни. В споделянето на

Уморената Кралица – За Жената

Малките кралици. Като кралица, Зрялата Жена трябва да поддържа реда и умело да се справя с хаоса. Трябва да познава времето, сезоните. Не толкова зрялата жена обаче ще се изправя тепърва пред задачата на кралицата у нея. Именно всичките изпитания, пред които ще я изправи живота, ще създадат дървото на живота с неговата заслужена корона. Малките

Какво е духовност?

Духовността е енергия.Потенциал. Възможност. Път. Когато развиваш духовността си, ти повеждаш и другите. Ти ги даряваш с енергията, с пътя , с потенциала.Духовността е отвъд сигурността, отвъд статуквото, отвъд обикновените инстинкти, желания и удоволствия. Духовността се развива в “човешкия мозък” или Неокортекс, където е идентифицирана Волята на човек, или неговото Его- съзнателния Аз. Тоест въпросите