Нервната Система „The Overprotective Mother“

„The Overprotective Mother“– като една Майка, нервната система ни пази от всяка една възприета беда. Така нещо, което изглежда тежко, играе психологическа роля на усилието, което бихме положили да се справим с тежестта.  Разбира се, съществува йерархия в решенията на нервната система, затова в необходим момент, застрашаващ живота ни, Майката освобождава безграничния си потенциал и

Наука и Факти За Болката; Анатомия

Болката е съзнателно изживяване създадено от мозъка, а не реална щета върху тялото. Човек може да има и двете поотделно! Болка- без щета; Щета- без болка! (пример с ампутираните фантомни крайници) Болката е Алармата на тялото, за заплаха, за щета. Всички сетивни системи могат да допринесат,излъжат за заплаха и болка. Такава е историята на строител, приет

Доброто Движение На Човешкото Тяло

Much more of the brain is devoted to movement than to language. Language is only a little thing sitting on top of this huge ocean of movement. Oliver Sacks Най-добрите атлети, танцьори не са най-силните, нито най-бързите или най-гъвкавите, най-добрите са тези. които имат най-качествено движение, най-добра координация, организация на тялото. Тези качества допринасят и

Водата,структурата на Вселената и любовта

Много хора мислят, че науката е лишена от духовност. Но на тях просто им липсват очи за духовността на науката. Ако човек е обогатен духовно, философски, има добро въображение, то той може да намери философия и духовност навсякъде. Докато четем за водата, например, че тя е голямо в голямо количество във всеки жив организъм, че