Да погледнем навътре?Да намерим отговора?

Ще започнем с малко мъдрост от миналото, с ключовото знание, сочещо към божественото, към силата скрита в нас- хората. Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се пробужда.“ Карл Юнг „Зад твоите мисли и чувства, братко мой, стои мощен повелител, един непознат мъдрец — той се зове себесъщност(self). В твоето тяло живее той, той е

Твоята Вселена – Твоята лента

Здравейте, приятели. Ще ви помоля да се концентрирате. Вземете си дълбоко въздух, напълнете корема до колкото е възможно. Без много усилия. Нека е по-натурално. Издишайте натурално.И сега пак. И сега трети път. Не се борете с мислите си, впийте се в тялото си. Нека съберем малко тази хаотична енергия, разпръсната от ума. Вярвате ли в

Философията- Четиво за всеки странстващ на Земята

Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането! Хермес Трисмегист Всички хора, които гледат клипчетата ми, имат нещо еднакво у тях, нещо, което ги кара да слушат, да се съгласяват. Но с течение на времето се оказва, че чак след определен период от време, те са осъзнали какво точно искам да кажа. Това 

Къде е туй ..щастие? Добрин Катеров

  Всеки човек иска да бъде щастлив. Може би и това е възвишената цел на краткия ни живот – да го изживеем с усмивка на лице, с пеперуди в стомаха, с адреналин в кръвта и с пачки в джоба. Всеки още с раждането си на тази земя започва едно пътешествие в търсене на нещата, които

Съвременният Човек – Ти

Съвременният човек страда сякаш от липса на любопитство, на страстно търсене и изцеление. Заринат от възможности(което е също толкова близо до безрешителност, безвъзможност)на цивилизацията, той не вижда възможностите съпътстващи самия живот, възможността да дишаш, възможностите от това ДА СИ ЖИВ, жизнено-жив, да кипи кръвта от жарта в сърцето, от буйния огън запален от мистерията на