Съвременният човек страда сякаш от липса на любопитство, на страстно търсене и изцеление. Заринат от възможности(което е също толкова близо до безрешителност, безвъзможност)на цивилизацията, той не вижда възможностите съпътстващи самия живот, възможността да дишаш, възможностите от това ДА СИ ЖИВ, жизнено-жив, да кипи кръвта от жарта в сърцето, от буйния огън запален от мистерията на вселената. Страстното приключение на търсенето, търсейки единствено и само в сегашния момент, тоест вечността, безвремевата действителност, тогава човек дълбоко осъзнава, че утре никога не идва, че очакванията са разрушителни пътища на мисълта за неговото битуване, дори пречка, стена, барирера от божественото, което е тук и само сега.

Материалната сигурност, във всичките й измерения, заблуждава човешкия ум, а умът -сърцето. Умът играе роля на една тънка, илюзорно-дебела стена, а сърцето стълба, с която надникваш отвъд, валек, който изглажда душата, събаря светове и създава нови. За да бъде цялостен един човек, за да подреди вътрешната си стая, той трябва да озрее, да цъфне отвъд, сякаш финален стадий, завършен, тоест -цялостен, да изхвърли всичко, да се запознае по-дълбоко с битуването, с причините на изборите му, или накратко със себе си, част, участник на това представление, да се запознае със сюжетите или по-точно – измеренията, световете на мисълта.

Духовното измерение е като радио, което не се слуша в днешно време. Радио Fm(for materialism) е модерната чистота, в крак с действителността на съвременното съзнание, в ход със съществуването, почти ценност, „вселенски закон“, докато Земята се върти около оста си.Духовното око, духовния орган е слабо развит, заслепен, заглушен от изобилието, от силните звуци на fm radio.Смелост се иска човек да намали звука, да чуе поне тишината, която пък хич не приказва, но пък всичко казва, чувства се някак застрашен, сякаш една празнота го поглъща и усеща себе си на ръба на една бездна във вечността, вакум или по-точно смърт на представата на Аз-ът му.

Аз хранен от всякаква храна, но не и от свобода. Липсата му на допир от подобна храна води и до липса на разбиране, усещане, мирис, вкус към нея..слух.А за да бъде един Аз свободен, той трябва да вярва и в чуждата свобода, да вярва в азът на другите вселенски чеда, да ги чува и слуша, да дъвче и да гълта и да плюе.

Въпросът е с кои ценности трябва да се бронираме?Грешна ли е представата ни за морал, изобщо, не е ли моралът кутия, която затваря една обятна природа от пъстри съвкупности, които образуват именно това, което наричаме Аз,човека..живота.

Фридрих Ницше „Моралът пречи на съществуването.“

Ценности.Защо цената на едни вярвания е по-голяма от други? Защо едните носят достойнство, тоест любов към индивидуалния живот, а други – празнота, безсмислие, безхаберие, към дълга да си човек, търсещ, горящ..жив. Интуативна посока за еволюция внедрена в еволюционния закон на вселената, ли е товь наше чувство за достойнство, истина, справедливост и любов? Би била една красива, любовна история ако тези движещи сили са свещеното добро, началото на всички начела, борбата на нищото и живото, което винаги надскача себе си, расте и рисува из целия празен лист -Космосът.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*