Category: Ум

Умът е бойното поле.Развитието е невъзможно без промяна, а който не може да промени ума си, не може да промени нищо.-Джордж Бърнард Шоу
Човек не може да познае Бог чрез ума; той може само да насочи ума навътре и да го слее с Бог. – Рамана Махарши