Category: Тяло

Тялото.Нашият инструмент за осъществяване на света.Храм.Вярата в сърцето е вяра и в тялото.В тялото се крие висша интелигентност.То закотвя за настоящето и обуздава ума.Тук и сега -обърканият ум не може да съществува.