Дишане: Механизми Част 1.2. Хипервентилация

Или прекомерно вдишдване, което парадокаслно води до задушаващо чувство, което не е просто чувство, а физиологичен феномен, при който е нарушено отдаването на кислород, поради намаленото количество Въглероден Диоксид!

Дишане: Дефиниция, Значение и Механизми Част 1

Много неща се изговориха за маските, за затрудненото дишане, за риска от тяхното използване като критиката стигна дори до твърдения, маските те изцяло влошават ситуацията.Чух изказвания за натрупването на въглероден оксид (CO2).

КОМБИНИРАН МЕТОД ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА С ЕДНОВРЕМЕННО УКРЕПВАНЕ НА ТРИТЕ СЛАБИ МЕСТА НА СЛАБИННАТА ОБЛАСТ

Костадин Георгиев*, Димитър Чонов**, Юксел Дуран**,  Мариана Георгиева*** * – УМБАЛ „ Св. Георги „ – гр. Пловдив – Еднодневна хирургия **УМБАЛ,,проф. Киркович”-  гр.Стара Загора ** *    – МБАЛ – гр. Чирпан – Отделение по физикална терапия и рехабилитация Европа; България; гр. Пловдив; бул. Пещерско шосе 66, ет. 1, Еднодневна хирургия; e-mail: xo2014@abv.bg Обширни и

ОСОБЕНОСТИ НА ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕРНИИТЕ НА ПРЕДНАТА КОРЕМНА СТЕНА В ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ

В България по данни на НЗОК годишно от хернии се оперират 19-20 000 души, като това прави заболеваемост средно 271-285 души на 100 000 население.Близо 75% от херниите на коремната стена се локализират в слабинната област. Според някои автори по-често е засегната дясната страна, а мъжете са засегнати 7 пъти по-често от жените.