КОМБИНИРАН МЕТОД ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА С ЕДНОВРЕМЕННО УКРЕПВАНЕ НА ТРИТЕ СЛАБИ МЕСТА НА СЛАБИННАТА ОБЛАСТ

Костадин Георгиев*, Димитър Чонов**, Юксел Дуран**,  Мариана Георгиева*** * – УМБАЛ „ Св. Георги „ – гр. Пловдив – Еднодневна хирургия **УМБАЛ,,проф. Киркович”-  гр.Стара Загора ** *    – МБАЛ – гр. Чирпан – Отделение по физикална терапия и рехабилитация Европа; България; гр. Пловдив; бул. Пещерско шосе 66, ет. 1, Еднодневна хирургия; e-mail: xo2014@abv.bg Обширни и


ОСОБЕНОСТИ НА ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕРНИИТЕ НА ПРЕДНАТА КОРЕМНА СТЕНА В ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ

В България по данни на НЗОК годишно от хернии се оперират 19-20 000 души, като това прави заболеваемост средно 271-285 души на 100 000 население.Близо 75% от херниите на коремната стена се локализират в слабинната област. Според някои автори по-често е засегната дясната страна, а мъжете са засегнати 7 пъти по-често от жените.