Category: Дух

Духът е частта от човека, която му дава способността да има близка връзка с Бог. Винаги, когато думата „дух” е използвана, тя засяга нематериалната част на човека, включвайки неговата душа.
Онези, в които обитава Святия Дух, е казано, че са „духовно живи”.

Моля, изчакайте..

Искате ли да получавате информация до Вашия Имейл Адрес?

Уведомяваме Ви и за нови статии.