<script async src=“//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js“></script> <ins class=“adsbygoogle“ style=“display:block; text-align:center;“ data-ad-layout=“in-article“ data-ad-format=“fluid“ data-ad-client=“ca-pub-4562997071208910″ data-ad-slot=“6196274669″></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

За философията

Философията по дефиниция е обич към мъдростта, а мъдростта изисква да се запитаме за най-важните неща в света, да приемем най-разумните отговори и да споделим с другите пътя, по който мисълта ни е открила едни или други свои истини.

Какъв е светът?

Светът не е тривиален сбор от предмети. Нито мистична тайна, до която разумът няма достъп. Философите имат свои координати и ориентири, чрез които светът става хоризонт за смисъла, с който човек живее живота си.

Мястото на човека във Вселената

Философията гледа както към най-далечното (към Бога и битието), така и към най-близкото – към тялото и душата, екзистенцията и езика. Пътят и към далечното, и към близкото прилича на път в безкрайното.

Човекът и обществото

Отношенията на индивида и обществото са сложни и преплетени. Затова е трудно да намерим най-добрата мяра и баланс между техните интереси. Още Аристотел, който пръв определи човека като социално (политическо), същество търси мярата между индивидуалното и общественото щастие и тълкува справедливостта както като равновесие на двете.

Философията – мислене и стил на живот

Философията е не само уморително и скучно теоретизиране. Тя е не само привилегия на избранници професионалисти, но и светоглед на всеки от нас. Затова философията е мисловен опит – част от жизненото ни познание. В този смисъл и избраната от нас философия се превръща в стратегия на поведението ни в света, в който живеем.


Може да подкрепите работата ми, като дарите или закупите продукти от магазина. Отмяна