Здравей, Човеко!

Днес ще споделя с теб думите на Джоузеф Кембъл от книгата му “Пътища към Блаженството”

Има една поговорка на санскрит: трите аспекта на мисълта, които сочат най-далеч, към ръба на бездната на трансцендентното, са сат, чит и ананда: битие, съзнание и блаженство. Можете да наречете трансцендентното празнота или пълнота – все едно е, защото то е отвъд всякакви слова. Можем да говорим само за онова, което се намира от отсамната страна на трансцендентността. Проблемът е да отворим словата, да отворим думите така, че да сочат отвъд самите себе си. Те постоянно ще изолират, ще закриват преживяването чрез своята непрозрачност. Ала все пак тези три понятия ще ви доведат най-близо до празнотата: сат-чит-ананда. Битие, съзнание и блаженство.
 Не зная какво е битие. Не зная какво е съзнание. Затова пък зная какво е блаженство: дълбокото чувство, че присъстваш и правиш онова, което неминуемо трябва да правиш, за да бъдеш самия себе си. Ако можеш да се държиш здраво за това, вече си на ръба на трансцендентното.
Идеята е да намерите собствения си път към блаженството.

Всеки поел по този път знае какво е трансцедентното. Това е вашият знак, че сте на прав път. Там чувствате постоянното възобновяване на енергия.Там трябва да дадете всичко от себе си, защото имате много…много повече от другите.
Сподели и с другите “буреносци”.

Изживей своя Мит!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*