Имаш ли сили да се преродиш отново? Да се върнеш обратно в играта? Да скочиш от скалата? Само когато се пуснеш от нея ще придобиеш движещата сила, която търсиш. Вяра. Не отлагай себе си. По-добре да се провалиш, от колкото да го мислиш, защото мислите са просто съмнения, ти вече си го измислил. Направи това, което сърцето ти иска, без значение кой как вижда нещата. Твоят свят е от значение. Ще живееш ли в него или ще се адаптираш към Света, който ти се дава?


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*