Не търси постоянно доказателства от ума.

Просто прави каквото сърцето ти иска.

В умът има страх, стара, мъртва, чужда информация.

Сърцето е извора на живота. То иска да се чувства живо, дори и това да означава, че ще се нарани.

Това е единствения начин да се закотвиш здраво за себе си, да пуснеш корени в собственото си същество.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*