(Цялата статия: http://www.referati.org/psihoanaliza-froid-raih/53230/ref/p6)

Вашето тяло-това сте Вие, то изразява вашата същност, Вашата способност за съществуването Ви в света. Колкото по-енергично е Вашето тяло, толкова по-значимо е то в този свят.
Райх анализира детайлно позите на пациента, неговите видими мускулно-двигателни навици и привички, за да покаже как различните пози и части на тялото подтискат естествените жизнени чувства и функции.Когато подтиснатите чувства действително се изразят, пациентът може да се освободи от хроничното напрежение на мускулната ригидност или от болката, предизвикана от ощипването. Постепенно той започва да въздейства в/у мускулите на пациента чрез натиск или ощипване, за да се освободят свързаните с тези въздействия емоции. Мускулната и физическата ригидност на човека представлява най-съществената част от подтиснатите през детството : агресия, ненавист, тревожност или любов. А мускулната броня влияе на вегетативните процеси, обмяната на веществата, дишането, пулса, нарушава работата на жлезите с вътрешна секреция. Бронята блокира 3 основни биологични импулса: 1. сексуална възбуда;2.гняв;3. тревожност; бронята е защита от стимули и ситуации, свързани с неудоволствие.Освобождаването от хроничната скованост на мускулите често поражда особени физиологични усещания за топло или студено, за болка в белите дробове, болезнен сърбеж на кожата или емоционална възбуда.
В резултат на физически контакт, телата на двамата партньори се зареждат с биологична енергия, която по-късно Райх нарича Оргонна енергия. Тя се разрежда във всеки отделен организъм, което представлява биологично разреждане. Оргонната енергияе универсална,съществува обективно, както всички други видове енергия и присъства на всякъде. Използването на Оргонната енергия като средство и метод за психотерапия е най-критикуваната част от творчеството на Райх.експерименталните процедури на Райх имат множество слаби места, които са основание за съмнение в достоверността на конкретните резултати.Мускулната броня, според Райх се осъществява от 7 мускулни елемента, разположени хоризонтално, под прав ъгъл спрямо тялото и гръбначния стълб. Сегментите на бронята се разполагатпв областта на очите, устата, врата, гърдите, диафрагмата, стомаха и таза. Райховата терапия се състои в преодоляване на мускулната броня във всеки сегмент, като се започне от очите и завърши с тазовия сегмент. Използва 3 вида методи за преодоляване на мускулната броня:
1.Вкарване в тялото на оргонна енергия, посредством дълбоки вдишвания.
2.Пряко въздействие в/у хроничната мускулна регресия чрез натиск /масаж/ и защипване на мускулните структури.
3.Поддържане на диалог с пациента, чрез който се подпомага сътрудничеството, като открито и точно се разглеждат съпротиват и емоциите на пациента, съпътстващи терапията.
очи-Незаинтересовано
И пусто изражение на погледа,като че той произлиза от неподвижна маска.
уста-Челюстта Да е силно стисната или ненормално отпусната.защитата
Се преодолява,чрез имитация на плач,Вик,хапане,произнасяне На звуци, на смукане.
врат- Чрез мускулите на шията и езика
гърди-Чрез широките гръдни мускули,мускулите на раменете,гръдни кош,мускулите на ръцете.този сегмент задържа смеха,тъгата,страстите.преодолява се посредством работа над дешането, провокиране
Мускулната активност на ръцете,като се симулира чупене,бой,рушене.
диафрагма-Защитата се осъществява чрез мускулите на диафрагмата,слънчевия сплит,част от гръбначния стълб.външен израз-промяна в геометрията на гр.стълб-накланяне тялото напред.Това е броня за агресията и гнева
таз-Чрез всички мускули на таза и техните по-ниски продължения.таза изнесен назад спрямо гр.стълб.Болезнено напрегнати мускули на седалището.тазът е мъртъв по отнош.на сексуалността.
стомах-Чрез мускулите на корема и поясните на гр.стълб.страх от външ.агресия-злоба към агресора.
Защитната броня препятства и личностното развитие. Тя пречи на човек да формира способността чрез вербални и невербални средства естествено да изразява своя гняв.
Според Райх основен критерий за психично и биологично здраве е способността на организма да действа и реагира като цялостна система от гледна точка на основните биопсихични функции напрежение и разпускане, а емпиричен критерий за здраве е пълноценния оргазмен рефлекс.Райх смята, че съпротивата на пациента се мотивира от това, че терапията нарушава формиралото се в характера на пациента невротично равновесие-психичен баланс, системно поддържан от защитната броня, която черпи енергията си от естествените жизнени функции на организма.
Фройд смята, че съпротивата е мотивирана от инстинкта към смърта,който в случая се изразява под формата на мазохизъм-индивидуален стремеж към болка, страдание, меланхолия, смърт.Вярата в бога черпи своята енергия от силата и енергията на живота. Вярата може и да подпомага живота, когато се връща към него под формата на Надежда. При психичните разстройства надеждата за утре осакатява и деформира реалното тук и сега.Подтискането на естествените инстинкти и сексуалността е основен източник на невротични психични и психосоматични разстройства. Това подтискане се извършва през 3 основни периода от живота на човека:
1.в Ранното детство;
2.По време на половото развитие;
3.в Периода на зрелостта;
Подтискането и невротизацията през детството се свързват савторитарното семейство и семейна атмосфера. Райх се доближава най-много до Фройд за тези разбирания.

В периода на половото развитие действат освен табутата от детството и нови изисквания,свързани с тази възраст. Според Райх деструктивността е гняв, предизвикан от всички фрустрации, и в частност свързани с неудовлетворени сексуални желания.

В периода на зрелостта повечето брачни партньори според Райх не са готови за естествена сексуалност, поради непълноценото сексуално възпитание преди брака.създава се невротична семейна ситуация, която е условие за невротизация и на поколението. За това и в психиатрията съществуват понятията семейна невроза и фамилна невроза
Аз-ът е здравото биологично ядро. Човек обаче трудно достига до него, защото се идентифицира с това, което е видимо и което е деформирано от характеровата броня. Човек се съпротивлява да открие това, което е всъщност, защото трябва да промени това, което смята, че е. Основната трудност, която всеки среща е , да съгласува откритията за себе си с консервативните и ригидни представи, които е формирал още в най-ранно детство.
Интелектът е неделимо свързан с тялото и емоциите, пълното му развитие и сварзаното с него мислене е функция на нормалния генитален характер. Инт работи в 2 направления- насочен към външния свят и от външния свят. Следователно се противопоставя на жизнените инстинкти или съдейства за тяхната реализация. Чрез думите се скрива изразяването на желанията, затова в крайни случаи думите не изразяват нищо лично и губят своя смисъл за адекватно общуване, докато смисълът на мускулите и муск броня винаги съответстват на реалните емоции и мисли.
Според Райх всички сфери на мисленето и поведението на човека се мотивират от естествената енергия на сексуалния инстинкт-либидото, и неговите метаморфози в деструктивност и разрушителност, породени от характеровата броня на човека. Деструктивните идеи и поведение са по-привлекателни, защото са свързани с вторичните инстинкти, които са по-достъпни за малкия човек. Той формира една съществена черта-винаги търси желязна ръка, която да го обуздава и желязна дисциплина, която да определя точното място на всеки в обществото.Естественото ядро на човека, което го свързва с Бога е далечно и скучно, а някои случаи е недостъпно и силно защитено от характеровата броня.
В процеса на формиране на характеровата структура през Онтогенезиса естествените импулси на някои хора могат системно да постигат адекватните си външни цели, успешно преодолявайки защитната броня. Тези хора са носители на Генитален /здрав/ характер. А при тези с невротичен характер силната защитна броня е отклонила или деформирала естествените импулси на биологичното ядро.Берноскони определя съвремения човек като Хомо невротикус нормалес, което означава че поради лични и социални фактори човек никога не може да постигне пълно, безконфликтно удовлетворяване на своите биологични и социални потребности. Дори самото осъзнаване, че притежава потребности, се преживява като симптом на слабост, малоценността му напомнянеудобното родство с животинския свят.
Фашистите изповядват идеята за еднопартийна държава[21] и вярват, че нациите и расите са в постоянен конфликт, поради което само силните от тях могат да оцелеят, бидейки здрави, витални и чрез отстояване на себе си в борбата срещу слабите.[
Според Райх фашизмът е световно явление и, че не съществува нито един индивид, в чийто характер да няма елементи на фашистки мисли, чувства и поведение. Фашизмът притежава всички черти и противоречия, присъщи на характера на масовия индивид, на малкия човек. Подобно на страховата невроза,фашизмът възниква там, където поради страх истинските революционни идеи и чувства се изкривяват и придобиват фантазен и илюзорен характер. Фашизмът възниква на основата на една обща расова ненавист и служи за политически и социални цели. Всеки фашизъм немски, италиански, и др. Се корени в расовата теория и идеология,която по същество е сумиран израз на биопатологичния характер на непълноценните личности, които Райх нарича извратен,садистичен характер.
Духът на фашизма това е психиката на малкия човек,стремящ се към власт, поробващ, агресивен и в същото време протестиращ. Голяма част от фашистките диктатори на 20 век имат социален произход като този на малкия човек. Фашизмът е социална идеология, а не партийна конфекция или идея.Поривът на човека към свобода,творчество,любов може да съществува според Райх и без фашизма, но фашизмът не може да съществува без човека, защото той като вампир се е вкопчил в живото човешко тяло. Фашизмът не е дело на отделни лидери като Хитлер, Мусолини, а е идеологически и социален израз на ирационалния характер на масовия малък човек, а расовата теория е биологически мистицизъм, характерен за всички етноси и народи.Определяне на расизма и фашизма като проява на подтисната сексуална енергия е най-критикуваната идея на Райх. Фашизмът не е политическа партия, а особена жизнена концепция, свързана с отношението към човека, любовта и труда.
Енергията на Емоционалната чума според Райх произлиза от фрустрацията на естествените сексуални инстинкти и може да бъде излекувана само чрез терапия, която да формира естествената способност на човека да обича. Не съществуват индивиди, напълно поразени от Емоционалната чума, както няма и напълно независими от нея.
Чумата се реализира в междуличностните отношения и свързаните с тях социални взаимодействия.
Друг общ за всички форми на емоционалната чума фактор е неспособността на индивида да преживее естествено, истинско телесно удоволствие от секса. Това води до вторичен импулс-превръщане на обичта в садизъм.
http://www.referati.org/psihoanaliza-froid-raih/53230/ref/p6 (източник)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*