Духът е частта от човека, която му дава способността да има близка връзка с Бог. Винаги, когато думата „дух” е използвана, тя засяга нематериалната част на човека, включвайки неговата душа.
Онези, в които обитава Святия Дух, е казано, че са „духовно живи”.