Ако трябва да изберете ценности, с които да “играете играта”, кои биха били те? Имате този един шанс. Шанс да се превърнете в идеал, да бъдете достоен пример. Да предадете смисъл, вкус, цвят към безграничния, вечен, но някакси празен, “лист”(живота). Но пък празен за хората, които живеят в така наречената реалност. Те са привърженици на нихилзма.

Нихилизъм е философската позиция, според която всичко в света, особено човешкото съществуване, човешкото минало и настояще, е лишено от обективно значение, цел, познаваема истинност и реална ценност.

Нихилистите най-общо приемат някои от следните твърдения:

  • няма рационално доказателство за съществуването на Бог или на Създател
  • истинският морал е непознаваем
  • светската етика е невъзможна
  • няма истина
  • никое действие не може да бъде разбрано като предпочитаемо пред друго

Присъща черта на нихилиста е волята за власт.

Всеки е имал подобно изживяване.Мотив.Подбуда.

Някой хора са видели отвъд тази мотивация и са се отклонили към преследването на по-висши ценности, като любов, справедливост и прочие.

И така света се живее на два острова- БЛАГОТО ЗА ВСИЧКИ И БЛАГОТО ЗА МЕН.

Кой е правилният път?

Една голяма част от хората твърдят, че трябва да останеш верен на себе си. Много голяма част от тези хора са именно хората, които са се борили за един по-добър свят, а именно- творците. Дори и нашите апостоли са мотивирани от висшите ценности.

Разумният човек се приспособява към околния свят, неразумният пък упорито се опитва да приспособи околония свят към себе си.Затова целият прогрес зависи от неразумните хора.Бернард Шоу

Ценностите придават смисъл на безсмисления живот. Ние хората имаме свободата да избираме. Но е важно да избираме и от правилна гледна точка, и в правилен момент, и истински, честно, от душа. Изборът трябва да е взет от поглед към вечността,а не към поглед към нашия мимолетен живот. Ако то вечността е безсмислена, какво остава за егоистичния живот на човека?

И ето ги творците. Те придават живот. Красота. Смисъл на живота. Те играят с мисълта, с емоциите, с качествата скрити в човешката душа. Създателят, креативният човек е най-големият бунтар.Той се бунтува срещу съществуването. Той дарява с живота си – живот.

Какво искам да кажа? И не само искам да кажа, но и да бъда чут. Не знам чува ли ме някой? Не знам сам ли съм.

“Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък и ако там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, ми то тогава няма чакай” F.O български рапар 

От както вървя по моя собствен път, срещнах доста критици, изгубих и приятели, и съответно най-различни грозни изказвания. Осъден съм за престъпление, което не съм извършил. Но това е съдбата на човека, който притежава себе си. Той винаги ще бъде плют от масите. Всичко ще ти потулва огъня, ще те кара да се съмняваш. Това ще укрепи вярата ти. А вярата е всичко.

Реалността е фалшива. Мечтите са истински.Тупак Шакур

И ако ти, читателю, вървиш нанякъде, не спирай, въпреки всичко и всеки. Няма да съжаляваш ако сгрешиш, но ако не опиташ. Ще вървиш не сам, а със себе си, което ще рече- със Вселената. Тълпата е социално одобрена, изкуствена масова душа. Вселената- това си ти. Платил ли си да живееш? От къде идваш и защо ти светиш на този свят? Как е възможно ако ти самия не си това, което Е.

А сега какви са твоите ценности?

Трябва да се научим да живеем заедно като братя или ще умрем заедно като глупаци.Мартин Лутър Кинг

Ясно е, че ако се приспособиш ще си лош, лъжец, манипулатор и т.н. Ще жадуваш за власт и пари. Ето я нашата епоха: човекът притежава пари, но не притежава себе си. Припомням:

Разумният човек се приспособява към околния свят, неразумният пък упорито се опитва да приспособи околния свят към себе си.Затова целият прогрес зависи от неразумните хора. Бернард Шоу

Ти си много повече от това, което другите виждат и казват за теб. Другите нямат пълен поглед на съществото ти. Най-малко пък човек, който не притежава себе си, няма познание за себе си, страдащ от невежество, което преобладава, може да ти каже КОЙ СИ ТИ или пък какво можеш. Естествено, че всички това искат, да видиш реалността и да пропилееш живота си в преследване на материалната власт.

Каква реалност иска душата ти? Тя прошепва и те моли да оставиш блясък за един по-добър свят.

Българино, озлобил си се! Изгубил си пътя на великата антична мъдрост.

Това са моите ценности.

Активното у човек- злото, пасивното у човек – доброто!

Ако се движите по инерция, значи се плъзгате надолу! Закон на Пирсън

Усилие и воля се иска, за да бъде човек по-добър, и по-умен, и по-обичащ, и по-справедлив, и повече Човек.

А ако търсим великите, правилните ценности, не е ли живота ти признак, че именно справедливостта е една от тях. Всички изглежда са били живи, бил си на тъмно, но ето те тук. Не е ли справедливостта тогава качество на вселената? Друг е въпросът, че от любов към твоята тъмнина(не-битието ти), именно от любов към теб, там в тъмното, любовта е дала светлина на живота ти.

Сподели! Нека събудим българския дух! Нека бъдем смели за промяна! За живот!

Дошли сме от звездите ама забравихте се в парите!

Ако човек не открие нещо, за което си струва да умре, той не заслужава да живее.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*