Уейн Дайър “Виждай светлината в другите и се отнасяй с тях така, сякаш виждаш само нея.”

Често хората се опитват да обяснят нашите действия и техния мотив.

И често се случва да се опитат да ни приберат в тяхната кутия на разбирания.

Но техните разбирания, колкото по-често срещани, толкова по-сухи, закърнели.

Разбирания, които не окуражават индивида да върви по желаната от него посока, са грешни разбирания.

Или както казва Ницше – “Всичко, което дава сила е добро, а всичко, което идва от слабост, е зло.”.

И както цветето, така и личността желае да цъфне на бял свят. Тя иска да сподели красотата на цвета си, плода си. Да нахрани душите, да окуражи и другите, които се опитват да поникнат, в свят, който е убил красивото.

А тъмнината, от където цветето се опитва да пробие, е най-тежката част. Светлинката е все още малка и тъмнината около нея прави всичко възможно да я погълне. Мисля, че знаете какво ще кажа.

След като сме живи, сякаш не по наше желание, наше е желанието обаче да оживеем. Не оставяйте тъмнината да осъжда светлината, тя това прави, а светлината ..просто свети.

А светлината, която виждаме у другите, които те самите не знаят, че притежават, може да преобърне живота на човека ако го осведомите за това.

Онези, които смятат, че светът е тъмно място, са слепи за светлината, способна да озари живота им. У. Дайър

Войнът на свелитната не се притеснява, че поведението му изглежда налудничаво на другите. Всъщност нашата лудост е нашата мисия.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*